Το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (Κ.Ελ.Α.Λ.Π.), που λειτουργεί ως αυτόνομη πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας CulturePolis, απευθύνει πρόσκληση σε συγγραφείς, λογοτέχνες και δημιουργούς για τη συμμετοχή τους ως εισηγητές στις στοχευμένες συναντήσεις που προβλέπονται στο εγκεκριμένο έργο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: “Χίλιες και μια…συναντήσεις”, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021.

Call for Expression of Interest