Κ.Ελ.Α.Λ.Π.

Το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (Κ.Ελ.Α.Λ.Π.) ενισχύσει την  προσπάθεια ανάλυσης και μελέτης του αραβικού πολιτισμού για καλύτερη κατανόηση του τι μας ενώνει παρά εκείνων που μας χωρίζουν ως πολιτισμούς. Η δράση του υλοποιείται μέσα από την έρευνα, μελέτη, ανάλυση, συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες ενέργειες και προγράμματα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ελληνικής και αραβικής λογοτεχνίας, ποίησης και γλώσσας. 

Το Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι μια αυτόνομη πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας CulturePolis.

Ενημερωτικό φυλλάδιο Κ.Ελ.Α.Λ.Π.