Οι κύριοι σκοποί του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι πνευματικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί, αναπτυξιακοί, πολιτιστικοί/πολιτισμικοί, εθνωφελείς και σε καμιά περίπτωση κερδοσκοπικοί.

Η δράση του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. δεν εξαρτάται από κανέναν φορέα, που σχετίζεται  καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οποιουδήποτε βαθμού ή με ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα οιασδήποτε μορφής. 

​Βασικός σκοπός του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι η συμβολή – μέσα από την έρευνα, μελέτη, ανάλυση, συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες δράσεις και προγράμματα, για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση σε θέματα ελληνικής και αραβικής λογοτεχνίας, ποίησης και γλώσσας καθώς και ενίσχυση των δεσμών και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ αραβικού και ελληνικού πολιτισμού.

Αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι διαφόρων κατηγοριών:

(α) οι συγγραφείς, ποιητές, μεταφραστές και διερμηνείς, γλωσσολόγοι καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα λογοτεχνίας, ποίησης και γλώσσας

(β) το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα η νεολαία 

(γ) οι φορείς κρατικοί, τοπικής και περιφερειακής  αυτοδιοίκησης

(δ) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δομές καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, που ασχολούνται με τα ανωτέρω θέματα αυτά και πολιτικές

​Το Κ.Ελ.Α.Λ.Π. δίνει ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση, φιλοξενία και εκκόλαψη  έργων και δημιουργικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών των ανωτέρω ατόμων.​

Το όραμά του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι να οικοδομήσει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο για την υποστήριξη καλλιτεχνών και επαγγελματιών στον ευρύτερο πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο   –καθώς και φοιτητών και νέων γενικά, που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά, με στόχο να διερευνήσουν νέες διαστάσεις που προέρχονται από υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμες πρακτικές.​

Επιπλέον, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες ιδιαίτερα των κατοίκων και φορέων στην ελληνική περιφέρεια όσο και επισκέπτες των επιλεγμένων πνευματικών και πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να επικοινωνούν με τους καλλιτέχνες και δημιουργούς στο χώρο αυτόν καθώς και τις ποικίλες δραστηριότητες της πρωτοβουλίας Κ.Ελ.Α.Λ.Π. για αμοιβαίο πολιτισμικό εμπλουτισμό.